Geodeta Buczkowice
Świetny Geodeta - Doświadczenie w prowadzeniu renomowanych firm - działaj razem z nami!

Jakie będą koszty przy podziale nieruchomości na 2 mieszkania?

Jeżeli chcesz wyodrębnić w swoim domu oddzielny lokal na wynajem albo chcesz dokonać podziału majątku na poszczególnych spadkobierców albo pomiędzy rozwiedzionych małżonków, to musisz przebrnąć przez zawiłe formalności prawne. W niektórych sytuacjach będzie konieczne wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego, w innych podział nieruchomości i ewentualne zniesienie współwłasności. Nie zawsze można samemu wybrać rozwiązanie, wszystko zależy od architektury budynku oraz wielkości działki.

Przy podziale działki na dwa odrębne lokale bez części wspólnych zastosowanie będą miały przepisy o ustawy o gospodarce nieruchomościami i i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Plan podziału musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy. Powstałe działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej oraz zapewniona minimalną wielkość, a także powinny być dostosowane do potrzeb mieszkaniowych – gwarantować dostęp do kuchni oraz łazienki. Nie wystarczy jednak samo spełnienie przesłanek prawnych i możliwości wyodrębnienia nowego lokalu, do dokonania podziału potrzebne jest stosowne zaświadczenie wydane przez starostę.

Dokumentacja inwentaryzacyjna przedstawiająca stan techniczny nieruchomości oraz rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń i części wspólnych powinna składać się z dwóch części – graficznej i opisowej. Wszystkie pomieszczenia mieszkania lub domu należy zaznaczyć na rzutach kondygnacji budynków, a w przypadku usytuowania pomieszczeń przynależnych w obrębie innych obiektów na wyrysie z mapy ewidencji gruntów i budynków.

Ceny za dokonanie takich podziałów są ustalane indywidualnie w zależności od sytuacji, uregulowań prawnych nieruchomości i architektury budynku.

5


Geodeta Buczkowice - Geodezja nr 1 na Śląsku

Jesteśmy firmą geodezyjną z doświadczeniem. Opinie o nas w Internecie: "Geodeta precyzyjny", "są terminowi". Ludzie chwalą nas za to że można się łatwo porozumieć i dopasować naszą pracę względem innych działań podejmowanych na budowie. Nam możesz zaufać, ponieważ jesteśmy na rynku od 15 lat i wiemy jak to robić.