Geodeta Buczkowice
Świetny Geodeta - Doświadczenie w prowadzeniu renomowanych firm - działaj razem z nami!

Geodezyjny podział działki – procedura

Podział nieruchomości to skomplikowana procedura zarówno pod kątem prawnym jak i geodezyjnym. Następuje ona na wniosek właściciela nieruchomości. To właśnie na jego zlecenie opracowuje się wstępny plan podziału terenu w oparciu o dane pochodzące z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sam wniosek i projekt podziału będą jednak niewystarczające. Wymagany jest również dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. Potrzebny będzie również wypis z katastru oraz z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej. Następnie na kopii mapy zasadniczej nanosi się projekt podziału działki. Tworząc projekt podziału należy uwzględnić dostęp do drogi publicznej przez każdą z nowo powstałych działek. Taki wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć we właściwym miejscowo wydziale geodezji. Projekt podziału jest badany pod kątem formalnym oraz w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania. na tym etapie jest wydawana opinia w sprawie wstępnego podziału nieruchomości.

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii udajemy się do geodety, aby dokonał nam podziału działki w oparciu o posiadaną dokumentację. Zadanie geodety polega tutaj na opracowaniu niezbędnych materiałów i dokumentów oraz wytyczeniu punktów granicznych nieruchomości w terenie. Ten etap pochłania dość dużo czasu ze względu na konieczność zawiadomienia właścicieli sąsiednich działek o poczynionych pracach. Bez ich akceptacji w zakresie przebiegu nowych działek nie można sporządzić protokołu z przyjęcia granic. Dopiero po zaakceptowaniu zmian geodeta może przygotować dokumentację podziału.

Nowy projekt trafia ponownie do urzędu do zaopiniowania. Po akceptacji geodeta wyznacza w terenie nowe granice działek, a właściciel otrzymuje decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości. Dopiero posiadając decyzję wraz z załącznikami w postaci mapy podziału oraz sporządzonego przez geodetę spisu podziału może dokonać zmain w księdze wieczystej.

6


Geodeta Buczkowice - Geodezja nr 1 na Śląsku

Jesteśmy firmą geodezyjną z doświadczeniem. Opinie o nas w Internecie: "Geodeta precyzyjny", "są terminowi". Ludzie chwalą nas za to że można się łatwo porozumieć i dopasować naszą pracę względem innych działań podejmowanych na budowie. Nam możesz zaufać, ponieważ jesteśmy na rynku od 15 lat i wiemy jak to robić.