Geodeta Buczkowice
Świetny Geodeta - Doświadczenie w prowadzeniu renomowanych firm - działaj razem z nami!

Geodeta uprawnienia

Geodeta należy do zawodów regulowanych, oznacza to, że aby zdobyć uprawnienia trzeba spełnić szereg warunków i uzyskać pozytywny wynik egzaminu państwowego. Uprawnienia geodety są bardzo istotne z punktu widzenia klienta. Przeglądając kilka ofert w internecie widzimy zakres uprawnień danego geodety, jednak wiele rzeczy jest niezrozumiałych, czasami bywa tak, że nie jesteśmy w stanie określić czy będzie on uprawniony do zlecanego przez nas zakresu prac.

Uprawnienia zawodowe geodetów pozwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii. Zostały one podzielone na 7 zakresów:

  1. pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
  2. rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
  3. geodezyjne pomiary podstawowe,
  4. geodezyjna obsługa inwestycji,
  5. geodezyjne urządzanie terenów leśnych i rolnych,
  6. redakcja map,
  7. fotogrametria i teledetekcja.

Uprawnienia geodezyjne nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju na wniosek osoby zainteresowanej. Zdobycie uprawnień możliwe jest dopiero po odbyciu praktyki. Czas jej trwania zależny jest od poziomu wykształcenia oraz zakresu uprawnień.

Geodeta jest zawodem zaufania publicznego, dlatego wymaga się od niego niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnej oraz odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia.

 

10


Geodeta Buczkowice - Geodezja nr 1 na Śląsku

Jesteśmy firmą geodezyjną z doświadczeniem. Opinie o nas w Internecie: "Geodeta precyzyjny", "są terminowi". Ludzie chwalą nas za to że można się łatwo porozumieć i dopasować naszą pracę względem innych działań podejmowanych na budowie. Nam możesz zaufać, ponieważ jesteśmy na rynku od 15 lat i wiemy jak to robić.