Geodeta Buczkowice
Świetny Geodeta - Doświadczenie w prowadzeniu renomowanych firm - działaj razem z nami!

Co powinno się wiedzieć przed podziałem działki?

Każdy podział nieruchomości jest skomplikowanym procesem wymagającym sporo cierpliwości, czasu i środków finansowych. Osoba, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z tą procedurą będzie nieco zagubiona w gąszczu przepisów i kompletowaniu stosownej dokumentacji. Co powinniśmy wiedzieć przed dokonaniem podziału działki?

  1. Przede wszystkim czy nie ma przeciwwskazań do jego dokonania. Podział działki jest niedopuszczalny w przypadku niezgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku decyzji o warunkach zabudowy.
  2. Nie można dokonać podziału nieruchomości jeżeli powstałe działki nie będą miały dostępu do drogi publicznej.
  3. Mapę do celów projektowych możemy opracować we własnym zakresie bez konieczności korzystania z usług profesjonalisty.
  4. Podziału działki może dokonać jedynie geodeta ze stosownymi uprawnieniami nadanymi przez Głównego Geodetę Kraju.
  5. Geodeta będzie niezbędny do dokonania projektu podziału oraz w trakcie inwentaryzacji powykonawczej. Jego działania powinny być wpisywane w dziennik budowy.
  6. Podział nieruchomości dokonywany jest na wniosek i koszt właściciela nieruchomości. W przypadku współwłasności podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli.
  7. Procedura podziału może zostać znacznie wydłużona ze względu na konieczność zawiadomienia wszystkich właścicieli sąsiednich działek o dokonywanych pracach. Co istotne, muszą oni być skutecznie zawiadomieni i wyrazić zgodę na podział.
  8. Koszty podziału działki wzrastają w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości.
  9. Zlecając geodecie wykonanie kilku usług w ramach zlecenia możemy znacznie skrócić koszty wykonania usługi.
  10. Decyzja zatwierdzająca podział wymaga uprawomocnienia, dopiero wtedy można dokonać stosownych zmian w księgach wieczystych.

To tylko niektóre aspekty o których przeciętny klient nie ma pojęcia, najistotniejsze jest jednak to, że nie zawsze wina przeciągającego się zlecenia leży po winie geodety. Przy podziale nieruchomości najwięcej czasu traci się na skuteczne zawiadomienie właścicieli sąsiednich działek, bowiem nie zawsze znajdują się oni na miejscu.

4


Geodeta Buczkowice - Geodezja nr 1 na Śląsku

Jesteśmy firmą geodezyjną z doświadczeniem. Opinie o nas w Internecie: "Geodeta precyzyjny", "są terminowi". Ludzie chwalą nas za to że można się łatwo porozumieć i dopasować naszą pracę względem innych działań podejmowanych na budowie. Nam możesz zaufać, ponieważ jesteśmy na rynku od 15 lat i wiemy jak to robić.